Mushishi Zoku Shou: Odoro no Michi

Mushishi Zoku Shou: Odoro no MichiEpisode spesial yang kembali menceritakan perjalanan Ginko, yaitu “Jalan Penuh Duri”.

Lagu Pembuka

"Shiver" by Lucy Rose

Lagu Penutup

""Odoro no Michi" (棘のみち)" by Toshio Masuda